Plakat:Plakat w wersji PDF: Plakat „Uczelnia w chmurze”

Rollup:

Rollup w wersji PDF: Rollup WSPiM

Raport końcowy z realizacji i rezultatów „Krok naprzód”:

Raport w wersji RAR5: Raport końcowy z realizacji i rezultatów „Krok naprzód”

Baner:

Baner w wersji PDF: Baner WSPiM